Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

SERVICIUL SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL U.A.T. COMUNA TISAU (PROIECT DE HOTARARE, REFERAT DE APROBARE)

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE, ACTIVITĂŢILE DE COLECTAREA SEPARATĂ ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT, FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE, BATERII ŞI ACUMULATORI; COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR PROVENITE DIN LOCUINŢE, GENERATE DE ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI REABILITARE INTERIOARĂ ŞI/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA; COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PREDAREA ACESTORA CĂTRE UNITĂŢILE DE ECARISAJ SAU CĂTRE INSTALAŢIILE DE NEUTRALIZARE, AL COMUNEI TISĂU, JUDEŢUL BUZĂU

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE, ACTIVITĂŢILE DE COLECTAREA SEPARATĂ ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT, FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE, BATERII ŞI ACUMULATORI; COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR PROVENITE DIN LOCUINŢE, GENERATE DE ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI REABILITARE INTERIOARĂ ŞI/ SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA; COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PREDAREA ACESTORA CĂTRE UNITĂŢILE DE ECARISAJ SAU CĂTRE INSTALAŢIILE DE NEUTRALIZARE, AL COMUNEI TISĂU, JUDEŢUL BUZĂU

HOTARAREA PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE LA NIVELUL U.A.T. COMUNA TISAUHOTARAREA PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE LA NIVELUL U.A.T. COMUNA TISAU

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 2018-2032

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRITATE A COMUNEI TISAU

REGULAMENTUL PROPRIU AL SERVICIULUI DE SALUBRITATE AL COMUNEI TISAU

CAIET DE SARCINIPROPRIU AL SERVICIULUI DE SALUBRITATE AL COMUNEI TISAU

CAIET DE SARCINIPROPRIU AL SERVICIULUI DE SALUBRITATE AL COMUNEI TISAU - ACTIVITATEA: COLECTAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR PROVENITE DIN LOCUINTE, GENERATE DE ACTIVITATI DE REAMENAJARE SI REABILITATRE INTERIOARA SI /SAU EXTERIOARA A ACESTORA

CAIET DE SARCINI PROPRIU AL SERVICIULUI DE SALUBRITATE AL COMUNEI TISAU - COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC SI PREDAREA ACESTORA CATRE UNITATILE DE ECARISAJ SAU CATRE INSTALATIILE DE NEUTRALIZARE

RAPORT DE ACTIVITATE SERVICIUL DE SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE IN PERIOADA 05.06.2018-15.09.2018

Pagini asociate

Scroll to Top