Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

CONSILIUL LOCAL - SERVICIUL APA

Compania de apă

Stimaţi cetăţeni, vă aducem la cunoştinţă: Consiliul Local Tisău - Serviciul Apă a fost desfiinţat conform H.C.L. nr. 54/21.12.2023, începând cu data de 31.12.2023, ultima zi de , desfăsurare a activitătii , fiind data de 25.01.2024.

REGULAMENTUL INTERN AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA

CERERE PENTRU ELIBARARE AVIZULUI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE (AVIZ AMPLASAMENTELE)

CERERE PRIVIND RACORDAREA LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA A COMUNEI TISA

TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA:

ANUNT 26.04.2023 – Consiliul Local Tisau – Serviciul Apa organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de executie de inspector de specialitate, cu studii superioare, grad profesional debutant, pe perioada nedetenninata, din cadrul Consiliului Local Tisau-Serviciul Apa
Consiliul Local Tisau – Serviciul Apa organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de inspector de specialitate, cu studii superioare, grad profesional debutant, pe durata nedetenninata comuna Tisau, judetul Buzau, din cadrul Consiliului Local Tisau-Serviciul Apa, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022.

ANUNTUL AICI

BIBLIOGRAFIE CONCURS

FISA POSTULUI

DOCUMENTUL AICI

 Având în vedere prevederile art. IV, alin. 1, lit. (b ), cu privire la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante pentru anul 2023, ale O.U.G. nr 34/12.05.2023, privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene , precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 Tinând cont de anunţul nr. 69/26.04.2023 privind organizarea concursului de recrutare pentru funcţia contractuală de execuţie, de inspector de specialitate, cu studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Consiliului Local Tisău – Serviciul Apă, menţionăm că acesta nu se mai poate organiza.

DOCUMENTUL AICI - nu este

ANEXA 1 - nu este

ANEXA 2 - nu este

ANUNT

Primaria comunei Tisau organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de conducere de sef serviciu din

cadrul Consiliului local Tisau-Serviciul apa Primaria comunei Tisau

 

    Organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de Sef serviciu din cadrul Consiliului Local Tisau – Serviciul apa din comuna Tisau , judetul Buzau.

Concursul va avea loc la Primaria comunei Tisau cu sediul din sat Izvoru, comunaTisau, judetul Buzau in data 23 noiembrie 2020 incepand cu ora 10,00, proba scrisa si 25 noiembrie 2020 ora 10,00 interviul.

Dosarele de inscriere ale candidatilor se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, respectiv pana la data de 12.11.2020, ora 14,00 la sediul institutiei – secretarul comisiei.

PERSOANE DE CONTACT

RAPORT DE ACTIVITATE SERVICIUL APA IN PERIOADA 01.06.2018-18.09.2018 - nu este

Scroll to Top