Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

ANUNȚURI PUBLICE

ANUNT  15.02.2024 – În conformitate cu prevederile art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoştinţa locuitorilor Comunei Tisău, judeţul Buzău – PROIECTUL ORDINII DE ZI al şedinţei ordinare de lucru din data de 22 februarie 2024, ora 14,00 a Consiliului Local Tisău, (redactat în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare):
a). Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale – comuna Tisău pentru anul 2024 , estimările pentru anii 2025 -2027 ;
b). Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamnetului de organizare şi funcţionare al aparatuui propriu al primarului comunei Tisău şi al primarului comunei Tisău;
c). Proiect de hotătâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având forma juridică de “societate cu răspundere limitată”, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna TISĂU, prin Consiliul local al comunei TISĂU;
d). Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2024;
e). Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza comunei Tisău, judeţul Buzău;
f). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tisau pentru anul 2023.

ANUNȚUL AICI

ANUNT IMPORTANT

Stimaţi cetăţeni, vă aducem la cunoştinţă: Consiliul Local Tisău – Serviciul Apă a fost desfiinţat conform H.C.L. nr. 54/21.12.2023, începând cu data de 31.12.2023, ultima zi de , desfăsurare a activitătii , fiind data de 25.01.2024.

Scroll to Top