Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

ANUNȚ - 18 APRILIE 2024

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștința locuitorilor Comunei Tisău, județul Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare de lucru din data de 25 aprilie 2024, ora 14,00 a Consiliului Local Tisău, (redactat în conformitate cu prevederile art. 135 alin.(l), alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare):

  1. a)Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren cu nr.cadastral 22240, înscris în C.F.22240 situat în comuna Tisău, județul Buzău;
  2. b)Proiect de hotătâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren cu nr.cadastral 22384, înscris în C.F.22384 situat în comuna Tisău, județul Buzău;
  3. c)Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare și acceptarea sponsorizătii din partea O.M.V. Petrom S.A;
  4. d)Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea de denumiri unui număr de 7 drumuri publice de interes public local în categoria funcțională străzi și unui număr de 1 drum public de interes public local în categoria funcțională drumuri comunale, situate pe teritoriul unității administrative TISĂU, județul BUZĂU;
  5. e)Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea de denumiri unui număr de 29 drumuri publice de interes public local în categoria funcțională drumuri vicinale, situate pe teritoriul unității administrative TISĂU, județul BUZĂU ;
  6. f)Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Tisau pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025 -2027;
  7. g)Proiect de hotărâre privind privind prelungirea termenului de administrare de către Consiliul Local Tisău a unor suprafețe de teren din DJ 100 H, situate în intravilanul comunei Tisău

Diverse, petiții, interpelări :Probleme curente

Avizele comisiilor de specialitate se vor depune la secretarul general al comunei Tisău, până cel mai târziu în data de 28.03.2024, ora 10;

Amendamentele formulate se vor fî depuse la registratura primăriei comunei Tisău, până cel mai târziu în data de 27.03.2024, ora 16.

Scroll to Top